Metoda alternatywna wysłania video

Jeżeli podstawowa metoda wysłania video za pomocą formularza nie przyniosła rezultatu, możesz skorzystać z jednej z poniższych opcji:

  • jeżeli masz konto Google, możesz wypełnić formularz znajdujący się w linku https://forms.gle/pp5BHvVE3vu5hmft9 -pamiętaj aby podpisać, zeskanować lub sfotografować oświadczenie i przesłać również w tym formularzu

  • możesz podpisać, zeskanować lub sfotografować oświadczenie i przesłać je dołączając video oraz twoje dane osobowe (imię, nazwisko, email, sposób nagrania (w pionie/w poziomie), wysokość partii głosu (Sopran/Alt/Tenor/Baryton) za pomocą narzędzia wetransfer.com

  • możesz spróbować użyć oryginalnego formularza, ale otwartego poza stroną JP2song https://script.google.com/