Baryton

Głos męski, mieszczący się w środkowym zakresie skali głosu (niższy od tenoru, wyższy od basu).
Skala barytonu chóralnego sięga od A do f1

Baryton - "Widziałem Cię" na setną rocznicę urodzin Jana Pawła II. Nuty do pobrania w PDF.